บริษัท ไธ มิเนเร่ จำกัด

"เพื่อชีวิตที่ดีกว่า"

บริษัท ไธ มิเนเร่ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 ด้วยสโลแกนของบริษัทที่ว่า "เพื่อชีวิตที่ดีกว่า" ในการตอบสนองผุ้บริโภคครบวงจร ทั้งด้านการผลิต และจัดจำหน่ายสินค้า น้ำแร่ธรรมชาติสวนผึ้ง จนถึงมือผุ้บริโภค ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในกระบวนการผลิต ตั้งแต่การดูแลรักษาแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติ การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำ และบริเวณโดยรอบของโรงงาน การคัดสรรวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ที่ดี การดูแลบริหารพนักงานให้ถูกสุขอนามัย เพื่อนำมาซึ่งการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัย ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค โดยบริษัทฯ มีระบบการจัดจำหน่ายผ่านร้านค้า ตัดแทนจำหน่าย และพนักงงานขายของบริษัท ในเขตจังหวัดราชบุรี กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมผุ้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพสินค้า และผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างสูงสุด

แหล่งน้ำแร่สวนผึ้ง

แหล่งน้ำแร่จากแนวเทือกเขาตะนาวศรี ผ่านชั้นหินแกรนิตที่มีอายุกว่า 75ล้านปี เป็นกระบวนการกรองจากธรรมชาติ ลึกลงไปใต้ชั้นหินแกรนิต กว่า 3,000เมตร

ประโยชน์ของน้ำแร่

น้ำแร่ร้อนธรรมชาติ 100% จากแหล่งสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อุดมด้วยแร่ธาตุนานาชนิด มีคุณสมบัติเป็นด่างอ่อนๆ PH7.3 (Alkaline) ช่วยปรับสมดุล

สินค้า และบริการ

บริษัท ไธมิเนเร่ จำกัด เป็นผู้ผลิตน้ำแร่จากแหล่งน้ำแร่คุณภาพ โดยมีสินค้า น้ำแร่สวนผึ้ง รับบรรจุOEM น้ำแร่ลิตรเพื่อนำไปผลิตอาหารและเครื่องดื่ม