ส่วนประกอบของน้ำ

น้ำมีสูตรทางเคมี H2O หมายถึง หนึ่งโมเลกุลน้ำ ประกอบด้วย ไฮโดรเจน 2 อะตอม และออกซิเจน 1 อะตอม
น้ำเพื่อสุขภาพ

น้ำมีสูตรทางเคมี H2O หมายถึง หนึ่งโมเลกุลน้ำ ประกอบด้วย ไฮโดรเจน 2 อะตอม และออกซิเจน 1 อะตอม เชื่อมต่อกัน น้ำเป็นของเหลวที่สามารถเปลี่ยนสถานะได้ เป็นทั้งของแข็ง ของเหลว และแก๊ส

โลกเราประกอบด้วยน้ำ 71% ของผิวโลก น้ำในโลกเรานี้ 96.5% คือน้ำในมหาสมุทร 1.7% คือน้ำใต้ดิน 1.7% เป็นธารน้ำแข็งและชั้นน้ำแข็ง 0.001% เป็นน้ำในอากาศ และก้อนเมฆ

น้ำจะมีการเคลื่อนที่ตามวัฐจักรของน้ำ การระเหยกลายเป็นไอ การควบแน่น การตกตะกอน โดยวัฐจักรของการระเหย และการควบแน่นเป็นวัฐจักรที่เกิดมาในทะเล การคายน้ำนำมาซึ่งการตกตะกอนลงสู่พื้นดิน และไหลผ่านลงสู่ทะเลอีกทีหนึ่ง

แหล่งน้ำแร่สวนผึ้ง

แหล่งน้ำแร่จากแนวเทือกเขาตะนาวศรี ผ่านชั้นหินแกรนิตที่มีอายุกว่า 75ล้านปี เป็นกระบวนการกรองจากธรรมชาติ ลึกลงไปใต้ชั้นหินแกรนิต กว่า 3,000เมตร

ประโยชน์ของน้ำแร่

น้ำแร่ร้อนธรรมชาติ 100% จากแหล่งสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อุดมด้วยแร่ธาตุนานาชนิด มีคุณสมบัติเป็นด่างอ่อนๆ PH7.3 (Alkaline) ช่วยปรับสมดุล

สินค้า และบริการ

บริษัท ไธมิเนเร่ จำกัด เป็นผู้ผลิตน้ำแร่จากแหล่งน้ำแร่คุณภาพ โดยมีสินค้า น้ำแร่สวนผึ้ง รับบรรจุOEM น้ำแร่ลิตรเพื่อนำไปผลิตอาหารและเครื่องดื่ม