แหล่งน้ำแร่ร้อนสวนผึ้ง

น้ำแร่ธรรมชาติสวนผึ้ง จากบ่อน้ำแร่ร้อนธรรมชาติที่อยู่ใน แนวเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสันเขาหินแกรนิตที่มีอายุกว่า 75 ล้านปี
แหล่งผลิตน้ำแร่

บ่อน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ ที่อยู่ในแนวเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสันเขาหินแกรนิตที่อายุกว่า 75 ล้านปี เป็นแหล่งที่มาของแร่ธาตุนานาชนิด ที่มีการสะสมคุณประโยชน์กว่า 3,000 ปี ด้วยระบบกลั่นกรองขนาดใหญ่ของธรรมชาติที่ลึกลงไปในชั้นหินแกรนิตกว่า 3,000 เมตร ด้วยแรงดันและความร้อนจากภายใต้พื้นพิภพ จนเกิดเป็นน้ำแร่ร้อนธรรมชาติบริสุทธิ์ 100%

แหล่งผลิตน้ำแร่

น้ำแร่ร้อนธรรมชาติ จากแหล่งสวนผึ้ง นั้นเป็นน้ำแร่ที่เกิดจากชั้นหินแกรนิตแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งแร่ธาตุที่เกิดจากชั้นหินแกรนิตที่ผ่านการสะสมแร่ธาตุมาอย่างยาวนาน บรษัทิ ไธ มิเนเร่ จำกัด ดำเนินนโยบายการผลิตเชิงอนุรักษ์ ในทุกขั้นตอนการผลิตเราพยายามควบคุมไม่ให้ส่งผลกระทบ กับระบบนิเวศต้นน้ำ โดยจะเจาะตาน้ำลงไปในชั้นหินแกรนิต และด้วยแรงดันจากความร้อนใต้พื้นพิภพสู่พื้นผิว เข้าสู้กระบวนการผลิต ผ่านกระบวนการกรอง และฆ่าเชื้อระบบยูวี จากนั้นจึงบรรจุขวด จึงมั่นใจได้ว่าน้ำแร่แทบจะไม่มีโอกาศสัมผัสอากาศโดยตรง จึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยของน้ำแร่ที่ส่งถึงมือผุ้บริโภค

แหล่งน้ำแร่สวนผึ้ง

แหล่งน้ำแร่จากแนวเทือกเขาตะนาวศรี ผ่านชั้นหินแกรนิตที่มีอายุกว่า 75ล้านปี เป็นกระบวนการกรองจากธรรมชาติ ลึกลงไปใต้ชั้นหินแกรนิต กว่า 3,000เมตร

ประโยชน์ของน้ำแร่

น้ำแร่ร้อนธรรมชาติ 100% จากแหล่งสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อุดมด้วยแร่ธาตุนานาชนิด มีคุณสมบัติเป็นด่างอ่อนๆ PH7.3 (Alkaline) ช่วยปรับสมดุล

สินค้า และบริการ

บริษัท ไธมิเนเร่ จำกัด เป็นผู้ผลิตน้ำแร่จากแหล่งน้ำแร่คุณภาพ โดยมีสินค้า น้ำแร่สวนผึ้ง รับบรรจุOEM น้ำแร่ลิตรเพื่อนำไปผลิตอาหารและเครื่องดื่ม