มาตรฐานการผลิต

น้ำแร่ธรรมชาติ มาตรฐานผ่านกระบวนการกรองด้วยวิธอัลตร้าฟิวเตรชั่น (Ultra Filtration) ที่มีความละเอียดถึง0.002 ไมครอน มาตรฐาน NSF
บ่อน้ำแร่กับสิ่งแวดล้อม

น้ำแร่ธรรมชาติสวนผึ้ง มีกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ระบบ 5 ขั้นตอน โดยผ่านกระบวนการตกตะกอน ผ่านกระบวนการกรอง 3 ขั้นตอน รวมถึงการกรองด้วยวิธีอัลตร้าฟิวเตรชั่น (Ultra Filtration) ที่มีความละเอียดถึง 0.002 ไมครอน ตามมาตรฐาน NSF ของสหรัฐอเมริกา ทำให้ได้น้ำที่มีโมเลกุลเล็ก ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบยูวี เข้าสู่ระบบการบรรจุด้วยเครื่องอัตโนมัติ จนถึงการบรรจุหีบห่อ การจัดเก็บและการขนส่งถึงมือผุ้บริโภคด้วยมาตรฐานของ บริษัท ไธ มิเนเร่ จำกัด

การรับรองคุณภาพด้วย สถาบันชั้นนำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทั้ง สถาบัน SCITEC RESEARCH SA จากสวิสเซอร์แลนด์, บริัษัท ฮิตา่ชิ เอ็นจิเนียริ่ง ประเทศญี่ปุ่น

มีแร่ธาตุที่จำเป็นและมีประโยชน์ แคลเซียม ,คลอไรด ,ฟลูออไรด ,โพแทสเซียม ,ซัลเฟต ,ซิลิก้า และโซเดียม

แหล่งน้ำแร่สวนผึ้ง

แหล่งน้ำแร่จากแนวเทือกเขาตะนาวศรี ผ่านชั้นหินแกรนิตที่มีอายุกว่า 75ล้านปี เป็นกระบวนการกรองจากธรรมชาติ ลึกลงไปใต้ชั้นหินแกรนิต กว่า 3,000เมตร

ประโยชน์ของน้ำแร่

น้ำแร่ร้อนธรรมชาติ 100% จากแหล่งสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อุดมด้วยแร่ธาตุนานาชนิด มีคุณสมบัติเป็นด่างอ่อนๆ PH7.3 (Alkaline) ช่วยปรับสมดุล

สินค้า และบริการ

บริษัท ไธมิเนเร่ จำกัด เป็นผู้ผลิตน้ำแร่จากแหล่งน้ำแร่คุณภาพ โดยมีสินค้า น้ำแร่สวนผึ้ง รับบรรจุOEM น้ำแร่ลิตรเพื่อนำไปผลิตอาหารและเครื่องดื่ม