สิ่งแวดล้อม จุดกำเนิด

มุ่งมั่นในการรักษาสมดุลของธรรมชาติ ดูแลอนุรักษ์น้ำ การจัดการทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืน เพื่อส่งต่อไปในรุ่นต่อรุ่น นับเป็นหัวใจหลักของการจัดการสิ่งแวดล้อม
บ่อน้ำแร่กับสิ่งแวดล้อม

คุณพ่อ ประยูร โมนยะกุล ใช้เวลาอย่างยาวนาน พัฒนาตาน้ำร้อนเล็กๆ ซึ่งทับถมภายใต้ด้วยดินโคลนและซากไม้ จากแหล่งน้ำซับธรรมดา เมื่อทำการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ โดยการเปิดทางให้ตาน้ำไหล ชะโคลนเลนออกไปตามธรรมชาติ ทำฝายกำหนดทิศทางน้ำ จนระยะเวลาของการพัฒนากับธรรมชาติปรับตัวเข้าหากันจนกลมกลืนเป็น ธารน้ำแร่บ่อคลึง

จากตาน้ำร้อนเล็กที่คุณพ่อประยูรค้นพบ ได้มีการพัฒนาตาน้ำร้อนส่วนที่เหลือ ซึ่งบริษัทเป็นผู้ดูแล การผลิตน้ำแร่ร้อนบรรจุขวดจากตาน้ำแร่ โดยการเจาะท่อลงไปในตาน้ำ ดึงน้ำเข้าู่สู่กระบวนการผลิต โดยพยายามจัดสรรค์พื้นที่สร้างโรงงานผลิต ให้อนุรักษณ์ธรรมชาติมากที่สุด

บริษัทได้ตระหนักถึงคุณค่าของน้ำแร่ที่เป็นมรดกจากธรรมชาติ มาจากความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำ เราจึงตั้งมั่นว่าเราจะดูแลรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม และปรับตัวเข้าหาธรรมชาติ รบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุด

แหล่งน้ำแร่สวนผึ้ง

แหล่งน้ำแร่จากแนวเทือกเขาตะนาวศรี ผ่านชั้นหินแกรนิตที่มีอายุกว่า 75ล้านปี เป็นกระบวนการกรองจากธรรมชาติ ลึกลงไปใต้ชั้นหินแกรนิต กว่า 3,000เมตร

ประโยชน์ของน้ำแร่

น้ำแร่ร้อนธรรมชาติ 100% จากแหล่งสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อุดมด้วยแร่ธาตุนานาชนิด มีคุณสมบัติเป็นด่างอ่อนๆ PH7.3 (Alkaline) ช่วยปรับสมดุล

สินค้า และบริการ

บริษัท ไธมิเนเร่ จำกัด เป็นผู้ผลิตน้ำแร่จากแหล่งน้ำแร่คุณภาพ โดยมีสินค้า น้ำแร่สวนผึ้ง รับบรรจุOEM น้ำแร่ลิตรเพื่อนำไปผลิตอาหารและเครื่องดื่ม